Køb dine rengøringsartikler online

Thy-clean.dk er en online webshop, der handler med forskellige former for produkter til rengøring. De er godkendt af e-mærket, hvilket kan give dig en ro i maven som forbruger, da det betyder, at du trygt og sikkert kan handle på deres webshop. De har produkter i forskellige kategorier. Lige fra graffitifjerner til støvsuger samt tilbehør. De levere altid hurtigt i form af Post Danmark, som de bruger til at fragte deres produkter ud til deres kunder.

De holder til i Hurup Thy i Jylland og er altid at komme i kontakt med på enten deres tlf. (+45) 21 69 56 55 eller via deres simple kontaktformular inde på deres hjemmeside, hvor de på hverdage vil svare dig inden for 2 timer.

Fordelene ved at handle rengøringsartikler online?

Der er en del fordele for dig som forbruger, hvis du ikke kun nu, men også fremadrettet handler dine rengøringsartikler online på internettet. En af fordelen er blandt andet, at du ofte vil se at priserne er væsentlig lavere end de vil være i almindelige fysiske forretninger, hvor de forhandler lignende produkter. Det skyldes af den simple årsag, at en webshop ikke har i nærheden af samme udgifter, som en almindelige forretning har med husleje, lønninger af ansatte m.fl. 

Du vil naturligvis ikke kunne få dine bestilte vare med det samme, som må være en af ulemperne ved at handle online på internettet, men du skal ofte ikke vente mere end 1 hverdag fra du har bestilt dine produkter, da langt de fleste webshops i dag, tilbyder dag-til-dag levering til deres kunder.

Ofte er der også et nyhedsbrev eller lignende aktivitet, som du som forbruger kan tilmelde dig og på denne måde få eksklusive tilbud på forskellige rengøringsartikler. Det kan være tilbud på specifikke produkter, men det kan også et nyhedsbrev omkring lancering af nye produkter inde på webshoppen eller andet.

 

Peter Hauvre