Køb dit værktøj hos Dorch & Danola

Dorch & Danola er en dansk webshop på internettet, der forhandler værktøj til erhverv, det offentlige samt det private. Du finder værktøj inden for flere forskellige områder og til rimlige priser. Det er en af grundende til, at du skal købe dit værktøj hos Dorch & Danola og ligeledes fordi, at de har et stort udvalg af værktøj inden for samtlige kategoer. Deres varesortiment tæller alt fra maskiner til træ, maskiner til metal, forskellige høvle og ikke mindst tilbehør til al slags værktøj.

De er en e-mærket webshop og holder til i Odense. De har både en håndværkerbutik, hvor du selv kan komme og købe dit værktøj, men hvis du ikke bor i Odense, på Fyn eller i nærheden, kan du få sendt dine bestilte varer hjem til dig selv. 

Kan det betale sig, at købe sit værktøj online?

Det kan i mange tilfælde godt betale sig, at købe sit værktøj online på internettet, da der kan være mange penge at spare på specifikke produkter. Priserne er ofte lavere på mange varer i forhold til almindelige fysiske byggemarkeder, hvor de også sælger værktøj til erhverv samt private. Dermed kan du spare penge på dit værktøj og få mere ud af dine penge eller bruge dem på noget helt andet. 

Ulempen ved at handle sit værktøj på internettet er, at du ikke kan prøve det samt føle om værktøjet er det rigtige i sin fysiske form. Der er du nød til at vente en eller flere dage på, at du har modtaget dine varer. Finder du så ikke dine bestilte produkter relevant, kan du altid sende dine produkter retur til Dorch & Danola og bestille noget andet eller få dine penge retur. Vær opmærksom på at du kun har 14 dages fortrydelsesret, når du bestiller dit værktøj over internettet. Sørg derfor for at sende dine varer retur, hvis de ikke faldt i din smag alligevel. Hurtigst muligt. 

Peter Hauvre